Co wiesz o wodzie w naszej gminie?

ZASADY:

- należy wybrać tylko jedną, poprawną odpowiedź na poniższe pytania

- za każdą poprawną odpowiedź doliczany jest 1 punkt

- wybór więcej niż jednej lub żadnej odpowiedzi, skutkuje zerową liczbą punktów za dane pytanie

- po skończeniu Quizu, odpowiedź należy przesłać, podając: imię, nazwisko, szkołę i klasę uczestnika

    Captionless Image