M2_MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PROJEKTOWE

TYTUŁ: Wisła - nowy krajobraz miejskiego wschodniego odcinka doliny rzecznej. Modułowość w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.

Data:
19-25 maja 2017
Miejsce:
WA PK ul. Podchorążych 1.

Warsztaty w ramach projektu „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” (nr: POWR.03.01.00-00-K258/15) realizowanego przez Politechnikę Krakowską. Uczestnikami projektu mogą być jedynie studentki/ci dwóch ostatnich semestrôw II st. kierunku Architektura WA PK.

  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE POWER

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE KONTAKTOWE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question