Мнение за дистанционното обучение
Уважаеми родители,
Практиката в дистанционното обучение поставя ежедневно въпроси пред нас за начина на осъществяването му и възможностите за неговото усъвършенстване. Във връзка с това Ви молим, да дадете обективното си мнение за проведеното дистанционно обучение в ПМГ.

Според нас дистанционната форма на обучение не заменя адекватно дневната и бихме я прилагали само при необходимост, но тя става неизбежна част от обучението.

Срок за попълване: 5 юли 2020 година, 20:00 часа
Email address *
1. В кой клас се обучава детето Ви?
5
6
7
8
9
10
11
12
Ред 1
2. Как реагира детето Ви на дистанционното обучение в ПМГ? *
Required
3. Дайте своята оценка за степента на организация на електронното обучение в нашето училище? *
Required
4. Кои от изброените характеристики смятате за успешни? Можете да посочите повече от един отговор. *
Required
5. По кои учебни предмети обучението беше най-ефективно според Вас и детето Ви? *
6. Изпитвате ли затруднения в осигуряване на подкрепа на детето си в дистанционното обучение? *
7. По кои учебни предмети имате препоръки? *
8. Забелязвате ли промени в поведението на детето Ви в изброените показатели? *
Required
9. Склонни ли сте да споделяте откровено своите мнения, идеи, препоръки с училищното ръководство? *
9. Повиши ли се доверието Ви в училището след въвеждането на дистанционното обучение? *
10. Напишете своите предложения за подобряване на учебно-възпитателния процес. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ПМГ "Проф. Емануил Иванов". Report Abuse