ทะเบียนข้อมูลบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรุณากรอกให้ครบถ้วน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ไทย) *
Your answer
สกุล (ไทย) *
Your answer
Name (อังกฤษ) *
Your answer
Surname (อังกฤษ) *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เพศ *
วันเดือนปีเกิด *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ตัวอย่าง 22/11/2531
Your answer
วันเดือนปีที่บรรจุ *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ตัวอย่าง 22/11/2531
Your answer
มาช่วยราชการ
(กรณีที่เป็นครูที่มาช่วยราชการ ให้คลิก มาช่วยราชการ ถ้าไม่ใช่เว้นว่าง)
ตำแหน่ง
โปรดเลือก
วิทยฐานะ/ระดับ *
โปรดเลือก
เลขที่ตำแหน่ง *
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
โปรดเลือก
วิชาเอก *
เช่น คศ.บ.ภาษาไทย ค.บ.พละศึกษา กศ.บ.สังคมศึกษา
Your answer
ระดับชั้นที่สอน *
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
โปรดเลือก
E-mail
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms