ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગાંધીનગર અને રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે NMMS પરીક્ષા આપનાર સૌ પરીક્ષાર્થીઓ માટે મહાવરા માટેનાં પ્રશ્નો
(પ્રત્યેક ગુરુવારે અને સોમવારે આ પેજ પર જુદાં જુદાં પ્રશ્નો મૂકવામાં આવશે.)
વિદ્યાર્થીનું નામ *
શાળાનું નામ *
જિલ્લો *
યોગ્ય ગાણિતિક નિશાની મુકો .
25*3*25*100 *
1 point
139*57*200*4 *
1 point
19*3*51*6 *
1 point
90*13*33*44 *
1 point
16*5*20*4 *
1 point
29*3*39*48 *
1 point
20*20*20*20 *
1 point
36*3*13*3 *
1 point
44*11*33*22 *
1 point
14*5*65*5 *
1 point
25*1*2*24 *
1 point
10*2*10*10 *
1 point
4*2*2*4 *
1 point
3*3*3*6 *
1 point
10*5*2*0 *
1 point
2*3*1*5 *
1 point
6*6*2*3 *
1 point
2*2*3*3 *
1 point
5*8*80*2 *
1 point
70*14*7*2 *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy