แบบฝึกปฏิบัติที่ 2.2

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  This is a required question

  ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสรุปย่อๆตามประเด็นดังต่อไปนี้

  (5 ข้อ 10 คะแนน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question