Konsekvensanalyse / Economic Impact Study
Spørreundersøkelsen ønsker å kartlegge hvem som besøker The Tall Ships Races 2018 Stavanger og hvordan de opplever besøket. Vi setter stor pris på din deltakelse i undersøkelsen.

The survey aims to map our visitors for The Tall Ships Races 2018 Stavanger to understand our audience and how they experience their stay. We truly appreciate your feedback.

Hvor bor du? / Where do you live? *
Er ditt besøk et dagsbesøk eller overnatting? / Is your visit a day trip or accommodation? *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.