Spotkanie informacyjne dot. działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020 Opole, 17.02.2017 r., godz. 10:00
Formularz „Środa z Funduszami dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, Opole, 06.04.2016 r., godz. 10:00” nie przyjmuje już odpowiedzi.

Jeśli uważasz, że to pomyłka, spróbuj skontaktować się z właścicielem formularza.

This form was created using Google Forms. Create your own