Zgłoszenie do udziału w turnieju siatkówki plażowej o Puchar Toruń Plaza
1. Miejsce: Boiska do siatkówki Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń
2. Termin: 17 lipca 2021 godz. 10:00 – 16.00
3. Uczestnictwo:
• w Turnieju mogą brać udział mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat i starsi
• udział bezpłatny
• zgłoszenia męskich drużyn dwuosobowych przyjmowane są poprzez formularz do dnia 15 lipca 2021
• obowiązuje limit zespołów: max. 16 drużyn
• osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię zawodnika nr 1: *
Nazwisko zawodnika nr 1: *
Imię zawodnika nr 2: *
Nazwisko zawodnika nr 2: *
Numer telefonu kapitana: *
Turnieju siatkówki plażowej o Puchar Toruń Plaza
Czy akceptujesz regulamin turnieju? *
REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR TORUŃ PLAZA1. Organizator: Stowarzyszenie GOSPORT A. Mickiewicza 95/8, 87-100 Toruń2. Cel : • popularyzacja siatkówki plażowej • zachęcenie do aktywnego wypoczynku 3. Miejsce: Boiska do siatkówki Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń 4. Termin: 17 lipca 2021 godz. 10:00 – 16.00 5. Uczestnictwo: • w Turnieju mogą brać udział mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat i starsi • udział bezpłatny • zgłoszenia męskich drużyn dwuosobowych przyjmowane będą mailowo na adres: stowarzyszeniegosport@gmail.com do dnia 15 lipca 2021 do godz. 21.00. W mailu należy podać imię, nazwisko oraz nr telefonu. • obowiązuje limit zespołów: max. 16 drużyn • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. 6. System rozgrywek: • System rozgrywek ustala organizator – losowanie - tzw. tabela brazylijska, liczba setów w zależności od liczby zgłoszonych drużyn 7. Postanowienia regulaminowe: • turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie zgodnie z polska wersją „ Oficjalnych przepisów gry w siatkówkę plażową”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB. • każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. • przerwa miedzy setami trwa 1 minutę. 8. Nagrody – nagrody rzeczowe i puchary 9. Postanowienia końcowe: • Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Stowarzyszenie GOSPORT!) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych).• Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. • Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. • W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy potwierdzeni do udziału poprzez wiadomość e-mail od Organizatora. • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. • Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
Czy akceptujesz politykę prywatności? *
Polityka prywatności - formularze Google Data wejścia w życie: 1 marca 2019 r.Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Go Sport! ("nas", "my" lub "nasz"), które prowadzi stronę https://www.facebook.com/stowarzyszenieGOSPORT/ ("Serwis lub Usługa"), dokładne informacje pod linkiem: Stowarzyszenie Go Sport Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania formularzy Google Forms użytych w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Go Sport! Używamy Twoich danych do rezerwacji miejsca podczas wydarzenia oraz do wysłania ważnych informacji związanych z danym wydarzeniem. Potwierdzając pierwsze pytanie w formularzy zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia, na które są państwo zapisani.Zbieranie informacji i użycie Zbieramy kilka różnych typów informacji w celu rejestracji na wydarzenie oraz kontakt z Państwem tylko w sprawach związanych z danym wydarzeniem.Rodzaje zebranych danych Dane osobowe Podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wydarzenie możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą zostać użyte w celu skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie ("Dane Osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:Adres e-mail Imię i nazwisko Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania Wykorzystanie danych     Stowarzyszenie Go Sport! wykorzystuje zebrane dane do :    Aby zarezerwować miejsce na wydarzeniu Aby zapewnić odpowiednie warunki podczas wydarzenia mając wiedzę o ilości zapisanych osób    Aby powiadomić Cię o zmianach w wydarzeniu     Zebrane dane nie służą do celów marketingowych, nie są udostępniane innym podmiotom (poza firmą Google właściciela serwisu Formularze Google) oraz nie są używane do rejestracji do newslettera na stronie www.stowarzyszeniegosport.com Transfer danych Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.Jeśli znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy. Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en  Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer.Stowarzyszenie Go Sport! podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych danych osobowych.Ujawnianie danych Wymagania prawne Stowarzyszenie Go Sport! może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:    Aby spełnić prawne zobowiązanie     Ochrona i obrona praw lub własności Stowarzyszenie Go Sport! Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą     Aby chronić bezpieczeństwo osobiste osób zarejestrowanych na wydarzenie lub społeczeństwa     Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną Bezpieczeństwo danych Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.Dostawcy usług Możemy zatrudnić osoby trzecie i osoby prywatne w celu obsługi rejestracji osób na wydarzeniu. Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.Twoje uprawnienia Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas:1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Analityka Prywatność dzieci Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat ("Dzieci").Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.Zmiany w niniejszej Polityce prywatności Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej Polityki prywatności.Zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie. Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:Przez e-mail:  stowarzyszeniegosport@gmail.com       
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy