แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ อ.อ.ป.
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อาชีพ *
อายุ *
ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ อ.อ.ป.
*
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสม และน่าสนใจ
การจัดลำดับเนื้อหา มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ความถูกต้องของข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และ ไวยกรณ์
การจัดรูปแบบสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy