Jezdimvcas.cz - webová aplikace pro správu agendy autoškol - vstupní dotazník

Budeme rádi, když vyplníte všechny položky dotazníku, ale není to povinné.
Při vyplňování nehraje roli Vaše odbornost v zacházení s výpočetní technikou. Netestujeme Vás, ale službu Jezdím včas, proto potřebujeme Váš nezaujatý názor.
Pokud si nebudete v technické části jistí, napište "nevím".

Děkujeme za vyplnění a spolupráci.

  Administrační dotazy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Technické dotazy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Závěr

  This is a required question
  This is a required question