CURS ANUAL DE FACILITACIÓ DE GRUPS. L'ART D'ESTAR DINS I FORA/ CURSO ANUAL DE FACILITACIÓN DE GRUPOS. EL ARTE DE ESTAR DENTRO Y FUERA (BARCELONA 2021-22)
FITXA D'INSCRIPCIÓ/FICHA DE INSCRIPCIÓN
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nom i cognoms/Nombre y apellidos *
Correu electrònic/Correo electrónico *
DNI/NIE *
Telèfon/Teléfono *
Població/Población *
Quines motivacions i expectatives tens d'aquest curs?/¿Qué motivaciones y espectativas tienes de este curso?
Com t'ha arribat la informació d'aquest curs?/¿Cómo te ha llegado la información sobre este curso? *
Has fet en el darrer curs (2020-21) alguna formació amb Fil a l'agulla?/¿Has realizado en el último curso (2020-21) alguna formación con Fil a l'agulla? *
Tens alguna necessitat que vulguis que tinguem en compte?/¿Tienes alguna necesidad que quieras que tengamos en cuenta?
Vols inscriure't al nostre butlletí electrònic per que puguis saber què podem oferir-te?/ ¿Quieres inscribirte en nuestro boletín electrónico para que puedas saber qué podemos ofrecerte?
Tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Tratamiento y protección de datos de carácter personal
D’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de gestionar la teva inscripció. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment explicit. En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació a el tractament de les seves dades, escrivint a l'adreça escolafil@filalagulla.org.
Tanmateix volem sol·licitar el teu consentiment per fer algunes fotos puntualment que podrien ser utilitzades en la nostra web i/o publicacions internes per donar a conèixer les nostres activitats.


De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que los datos que voluntariamente nos cedéis serán incorporados en nuestra base de datos a fin de gestionar tu inscripción. No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin tu consentimiento explícito. En cualquier caso podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación a el tratamiento de sus datos, escribiendo a escolafil@filalagulla.org.
Queremos solicitar también tu consentimiento para poder hacer fotos de forma puntual que podrian ser utilizadas en nuestra web y/o publicaciones internas para dar a conocer nuestras actividades.

Més informació: https://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/
Ens autoritzes a fer fotos puntualment on surti la teva imatge que podrien ser utilitzades en la nostra web i/o publicacions internes per donar a conèixer les nostres activitats? / ¿Nos autorizas a hacer fotos puntualmente que podrian ser utilizadas en nuestra web y/o publicaciones internas para dar a conocer nuestras actividades? *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse