Ankieta - problemy aptek ze sprawozdaniami refundacyjnymi

Ankieta została stworzona na potrzeby NIA i dotyczy problemów z przekazywaniem sprawozdań refundacyjnych przez portal świadczeniodawcy z aptek do NFZ. Zebrane odpowiedzi posłużą NIA na przygotowanie wystąpienia do NFZ w powyższej sprawie.
Proszę o przekazanie odpowiedzi do dnia 28 lutego 2013 roku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question