Chestionar feedback profesori 2018-2019
În scopul realizării unei aprecieri cât mai obiective a calității serviciilor educaționale oferite de Școala Gimnazială „Traian” Craiova şi de a contribui la îmbunătăţirea acestora, vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor!
1. De cât timp lucraţi în această şcoală? *
2. Dacă aveţi o vechime de cel puţin 2 ani în această unitate de învăţământ, care sunt motivele pentru care aţi rămas (puteți selecta mai multe variante de răspuns): *
Required
3. În ce măsură şcoala a corespuns aşteptărilor dumneavoastră? *
4. Cum apreciaţi ambianţa şi atmosfera din şcoală? *
5. Consideraţi dotările şcolii ca fiind: *
5. Excelent
4. Foarte bine
3. Bine
2. Satisfăcător
1. Nesatisfăcător
Săli de clasă
Laboratoare/Cabinete
Biblioteca
Sala şi terenul de sport
Materiale didactice
Cabinetul medical
Cabinetul de orientare şi consiliere
Grupurile sanitare
Dotările şi facilităţile necesare disciplinei dvs.: acces internet;
Dotările şi facilităţile necesare disciplinei dvs.: calculator;
Dotările şi facilităţile necesare disciplinei dvs.: LCD/videoproiector;
Dotările şi facilităţile necesare disciplinei dvs.: planse de specialitate actizitionate, profesional realizate.
6. În ce măsură apreciaţi activitatea celorlalte cadrelor didactice din școala noastră, având în vedere următoarele aspecte: *
5. Excelent
4. Foarte bine
3. Bine
2. Satisfacător
1. Nesatisfăcător
Cunoştinţe de specialitate
Stilul şi metodele de predare a cunoştinţelor
Modalităţile de evaluare
Obiectivitatea evaluărilor
Adecvarea disciplinelor opţionale la nevoile şi dorinţele elevilor şi părinţilor
Numărul şi diversitatea activităţilor extraşcolare organizate
7. Cum apreciaţi preocupările şcolii în ceea ce priveşte:
5. Excelent
4. Foarte bine
3. Bine
2. Satisfăcător
1. Nesatisfăcător
Condiţiile generale de confort şi igienă
Condiţiile de securitate a elevilor din şcoală
Regulamentul elevilor
Programul/orarul
8. În ce măsură apreciaţi managementul şcolii, având în vedere următoarele aspecte: *
5. Excelent
4. Foarte bine
3. Bine
2. Satisfăcător
1. Nesatisfăcător
Comunicarea dintre conducere şi elevi
Comunicarea dintre conducere şi părinţi
Comunicarea dintre conducere şi cadrele didactice
Modul de stabilire a curriculum-ului la decizia şcolii
Implicarea elevilor în viaţa şcolii
Implicarea părinţilor în viaţa şcolii
Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii
Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale didactice în viaţa şcolii
Preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite
Modul în care vi s-a răspuns la solicitările dumneavoastră
9. Cum apreciaţi relaţia dumneavoastră cu diversele categorii de beneficiari (elevi/părinți)? *
5. Excelentă
4. Foarte bine
3. Bine
2. Satisfăcătoare
1. Nesatisfăcătoare
Cu elevii români
Cu elevii de alte etnii
Cu părinții
10. Consideraţi relația dvs.cu beneficiarii direcți (elevii)/indirecți (părinții) că ar necesita îmbunătăţiri? *
10. Dacă da, cum anume?
Your answer
11. Aţi recomanda şi altor elevi să vină la această şcoală? *
11. Argumentaţi răspunsul:
Your answer
12.Ce recomandări aţi face pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de această şcoală (cu ce greutăţi vă confruntaţi şi aţi dori să le îndepărtaţi)? *
Your answer
Vechimea în învăţământ: *
Sexul: *
Categoria de personal: *
Modalitatea de încadrare: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service