Workshop pre rodičov - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM
Cieľom workshopu je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia problémového správania detí v domácom prostredí a naučiť rodičov predchádzať takémuto správaniu.

Workshop má dve časti. V prvej časti sa rodičia teoreticky oboznámia s druhmi a formami problémového správania a s najbežnejšími spôsobmi riešenia takéhoto správania aj prostredníctvom video ukážok. V druhej časti budú rodičia spoločne s lektorkami analyzovať konkrétne problémové správanie detí a hľadať možnosti riešenia. Analýza predpokladá zdieľanie vlastných skúseností z domáceho prostredia. Od účastníkov sa očakáva účasť na oboch stretnutiach.

Prvá časť workshopu sa uskutoční v stredu 27. októbra 2021 a druhá taktiež v stredu 10. novembra 2021,
od 16. do 18:30 hodiny v priestoroch centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave

P R O G R A M - 27. októbra 2021
16:00 - 17:00: Čo je to problémové správanie (PS)
Druhy a analýza PS (ABC model)
Spôsoby riešenia PS
17:00 - 17:45: Video ukážka PS
Analýza PS
17:45 - 18:30: Domáca úloha pre rodičov, diskusia

P R O G R A M - 10. novembra 2021
16:00 - 16:30: Rozdelenie rodičov do dvoch skupín
16:30 - 18:00: Prezentácia domácich video ukážok
Analýza ukážok a diskusia
18:00 - 18:30: Postrehy a pripomienky rodičov
Diskusia

Poplatok za obe časti spolu je 25 EUR na jedného účastníka. Pre manželov, partnerov.... je zvýhodnená suma za obe časti 40 EUR. Platí sa na vopred.

V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 20. októbra 2021 v tejto prihláške.
Kapacita workshopu je obmedzená na 10 miest. Občerstvenie je zabezpečené.

Workshop bude realizovaný v režime OTP
účastníci a lektorky, t. j. všetky zúčastnené osoby musia byť
- plne zaočkované alebo
- testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR / LAMP 72 hod. alebo antigénový test 48 hod. od odberu), alebo
- po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie viac ako 180 dní).


LEKTORKY

PhDr. Jiřina Kántorová
vyštudovala pedagogiku a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK a špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 1995 a od roku 2007 pôsobí ako špeciálna pedagogička v centre Andreas.

Mgr. Oľga Rajecová
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný výcvik v behaviorálnej metodike. Od roku 2019 pracuje ako supervízor v pomáhajúcich profesiách.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Záväzne sa prihlasujem na webinár "PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM" *
záväzná prihláška na obe časti workshou, ktoré na seba naväzujú.
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy