แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดทำการสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ดังนั้นสถาบันฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความร่วมมือของท่าน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จะมีการจับรางวัลผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 100 ท่าน เพื่อส่งมอบของที่ระลึก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ระยะเวลาการสำรวจข้อมูลถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
2. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ในการกรอกข้อมูล
3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์ (กรณีที่ไม่มีอีเมล์) เพื่อจัดส่งของที่ระลึกตามที่อยู่ที่ระบุไว้
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐาน อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. Report Abuse - Terms of Service