Индивидуална склонност към поемане на риск

Настоящето изследване е насочено към разкриване на индивидуалната склонност към поемане на риск на човек. Склонността за поемане на риск определя поведението на човек, както на работното място така и в личния му живот. Настоящата методика се базира отчасти на Теория на проспектите на Канеман и Тверски, но е подобрена от д-р Ангел Марчев, мл. Според нея може да бъде изчислена склонността за поемане на риск на човек като стойност между 0 и 1. Въпростите в настоящото изследване са привидно еднакви, но показват значително различнни аспекти от психологията на избора на човека. При ваше желание след като попълните анкетната карта вашият резултат ще ви бъде изпратен по e-mail, затова се уверете, че сте попълнили данните си коректно.