แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียหาย
10 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
No responses yet for this question.
๒. อายุ
No responses yet for this question.
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
๔. อาชีพ
No responses yet for this question.
๕. ท่านมาแจ้งความร้องทุกข์ในคดี
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวน ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ด้านสิทธิของผู้เสียหาย
No responses yet for this question.
ด้านการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม
No responses yet for this question.
ด้านประสิทธิภาพ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในความพึงพอใจของผู้เสียหายที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้เสียหาย ที่มีต่อพนักงานสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
No responses yet for this question.
>>>>> ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม........ ความคิดเห็นของท่านถือว่ามีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สมกับคำว่า “ โรงพักเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง
>>ร.ต.ท.ธวัชชัย กันยา รอง สว.(สส.)สภ.ท่าหิน/เจ้าหน้าที่เสมียนคดี/ผู้ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม<<
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.