แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
อาชีพ *
จำนวนครั้งที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service