Medlemsansökan BTK Scania

Observera att medlemsansökan inte är bindande. Medlemskapet börjar gälla först när medlemsavgiften är betald till klubben. Betalningsinformation dyker upp när du skickat in medlemsansökan

För att kunna medverka på träningar så måste man också erlägga en träningsavgift på 500:- per termin. Se mer på hemsidan under medlemsinformation: http://www.btkscania.se

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Om ni vill registrera fler än 3 medlemmar, kontakta kansliet. Kontaktuppgifter finns längst ned på den här sidan.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Även om ni inte löser familjemedlemsskap behöver vi ha namn på underårigas vårdnadshavare.
  This is a required question
  This is a required question

  BTK Scania

  Varggatan 15, 261 44 Landskrona Telefon 076-16 36 474 E-post: scania.btk@gmail.com Hemsida: http://www.btkscania.se Bankgiro: 5067-3151

  Captionless Image