สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 กับ ติวสอบดอทคอม

ค่าลงทะเบียน 2 วัน = 1,500 บาท/คน = เอกสาร 4 ชุด 4 วิชา + อาหาร + เบรค + DVD ไฟล์บรรยายสด + คลังข้อสอบ + ส่งข้อมูล + สรุปย่อ + ข้อสอบใหม่ หลังวันติวถึงก่อนเข้าห้องสอบ ฟรี (ไม่มีมัดจำล่วงหน้า จ่ายหน้างานวันเข้าอบรม)
วันแรก ความรอบรู้ทั่วไป - ความรู้ความสามารถทั่วไป
วันสอง ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - วิชาชีพครูวิชาการศึกษา
(ลงทะเบียน 08.00 น. อบรม 09.00-17.00 น. 2 วันเต็ม = สั้น-ง่าย - ให้พลัง = มีเทคนิคจำ - เก็งข้อสอบ = ดูแลจนท่านเข้าห้องสอบ)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question