2019 Galdakaoko Berdintasun Saria // Premio Galdakao por la Igualdad 2019
Galdakaoko Udalak “Galdakaoko Berdintasun Saria”ren hirugarren deialdia egiten du. Bere helburua da udalerriko elkarteek, pertsonek, enpresek, kirol klubek, komertzioek, ikastetxeek eta abar, emakume eta gizonen berdintasunaren alde egiten duten lana balioestea eta ikusaraztea.

Hautagaiak izan daitezke pertsonak, elkarteak, komertzioak, Ikastetxeak, eta abar 2018 urtean zehar Emakume eta gizonen berdintasunerantza pausuak ematera zuzenduta joan den iniziatibaren bat garatu dutenak.

Hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:

- Galdakaon erroldaturik egotea, Galdakaon jaioa izatea bertan ez bada bizi ere edo bertan bere egoitza soziala izatea.
- 2018 urtean garatutako egitate zehatza eta baloragarria egina izatea eta ez ordaindutakoa edo lukratzeko asmo barik, hurrengo gaiekin lotuta:

1) Hezkidetzarekin, tresna gisa, desberdintasunen aurkako borrokan.
2) Erantzunkidetasunaren eta kontziliazioaren aldeko lanarekin.
3) Balioen aldaketarekin eta emakumeen ahalduntzearekin.
4) Indarkeria matxistaren desagerpenarekin.
5) Enpresetan berdintasunaren alde egindako praktika onekin.
6) Berdintasunaren aldeko balioak ezagutzera ematen egindako lanagatik.
7) Tradizionalki gizonek bete dituzten eremuetan (kirola, enpresa…) emakumeek dituzten desberdintasunak gainditu eta integratzearen alde, edozein eremutan egindako jarduerengatik.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ayuntamiento de Galdakao convoca la tercera edición del premio “Galdakaoko Berdintasun Saria”, cuya finalidad es poner en valor y visibilizar la labor de Asociaciones, personas, empresas, clubs deportivos, comercios, Centros educativos, etc…de nuestro municipio en favor de la igualdad de mujeres y hombres.

Las candidaturas son personas, entidades, asociaciones, comercios, etc… que hayan desarrollado durante el año 2018 alguna iniciativa dirigida a avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres en nuestro municipio.

Habrán de cumplir las siguientes condiciones:

-. Estar empadronada o ser natural de Galdakao o tener su sede social en Galdakao.
-. Haber realizado alguna acción concreta valorable durante el año 2018, esta acción deberá haber sido NO REMUNERADA O SIN ANIMO DE LUCRO y relacionada con:

1) La coeducación como herramienta en la lucha contra las desigualdades.
2) El trabajo a favor de la corresponsabilidad y conciliación.
3) El cambio de valores y el empoderamiento de las mujeres.
4) La erradicación de la violencia machista.
5) Las buenas prácticas en las empresas en favor de la igualdad.
6) El trabajo de difusión de valores a favor de la igualdad.
7) Las actuaciones en el cualquier ámbito a favor de la superación de las desigualdades y la integración de las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres (deporte, empresa,…)

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service