Magistritöö küsimustik
Lugupeetud vastaja!

Olen Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrant ning uurin oma magistritöö raames tarbija ostukäitumist rõivakaupluses. Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, millised rõivakaupluse sotsiaalsed ja füüsilised tegurid mõjutavad Teid tegema planeerimata oste (impulssoste) rõivakaupluses.

Küsimustikule vastates palun mõelge oma ostukäitumisele rõivakaupluses ning valige vastusevariantide hulgast sobivaim.

Küsimustikule vastamine on anonüümne ning saadud andmeid kasutatakse vaid antud magistritöö raames. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 10 minutit.

Tänan Teid panuse eest!


Lugupidamisega
Marta

I osa
Sugu *
Vanus *
Your answer
Rahvus *
Emakeel *
Perekonnaseis *
Lapsed *
Elukoht *
Haridus *
Netosissetulek kuus *
Mitu korda kuus külastate rõivakauplust? *
Kas sooritate tihti impulssoste rõivakauplusest? *
II osa - Impulsiivse ostukäitumise skaala
Palun märkige, kuivõrd nõustute järgnevate väidetega tehes oste rõivakauplusest
*
1- ei nõustu üldse
2- pigem ei nõustu
3- nii ja naa
4 - pigem nõustun
5- nõustun täielikult
Ostan tihti asju spontaanselt
Ostan asju tuginedes vajadusele, laskmata emotsioonidel end mõjutada
Ostan tihti asju läbimõtlemata
„Ma näen seda, ma ostan selle“ kirjeldab mind
„Osta nüüd, mõtle sellele hiljem“ kirjeldab mind
Mõnikord on mul tunne, et meeleolu mõjutab minu oste
Kipun ostma rohkem, kui mul on olnud hea päev
Enamik oma ostudest planeerin hoolikalt
Vahel olen valimatu selle suhtes, mida ostan
III osa - ostukäitumine rõivakaupluses
Palun märkige, kuivõrd nõustute järgnevate väidetega, tehes oste rõivakauplusest
*
1- ei nõustu üldse
2- pigem ei nõustu
3- nii ja naa
4 - pigem nõustun
5- nõustun täielikult
Mida kauem kaupluses viibin, seda suurema tõenäosusega sooritan impulssostu
Hea enesetunne paneb mind kauem kaupluses viibima
Sooritan rohkem impulssoste, kui mul on hea enesetunne
Minu ostuotsuse langetamisel omavad rolli kaupluse füüsilised tegurid (valgustus, muusika, lõhnad, värvid jne)
Minu ostuostuse langetamisel omavad rolli kaupluse sotsiaalsed tegurid (teised kliendid, müüjad jne)
IV osa - füüsiliste ja sotisiaalsete tegurite olulisus varasemalt planeerimata ostuotsuse tekkimisele
Palun märkige millised tegurid avaldavad Teie jaoks enim mõju impulsiivse ostuotsuse tekkeks?
Füüsilised tegurid *
1- ei oma üldse tähtsust
2- pigem ei oma tähtsust
3- nii ja naa
4 - pigem omab tähtsust
5- omab täielikult tähtsust
Muusika
Lõhn
Temperatuur
Valgus
Värvid
Puhtus
Kauba asetsus, väljapanek, reklaamid
Sotsiaalsed tegurid *
1- ei oma üldse tähtsust
2- pigem ei oma tähtsust
3- nii ja naa
4 - pigem omab tähtsust
5- omab täielikult tähtsust
Kaaslasega koos poe külastamine
Inimeste arv kaupluses
Teenindav personal (müüjad)
V osa - füüsiliste tegurite mõju impulsiivsele ostukäitumisele
Palun märkige, kuivõrd mõjutavad järgmised kaupluse füüsilised tegurid Teie ostukäitumist, tehes impulssoste rõivakaupluses
*
1- ei nõustu üldse
2- pigem ei nõustu
3- nii ja naa
4 - pigem nõustun
5- nõustun täielikult
* Muusika omab minu jaoks olulist rolli impulssostu sooritamisel
Kui kaupluses on mulle meelepärane muusika, motiveerib see mind sooritama impulssostu
Kaupluses olev taustamuusika loob hea enesetunde
Eelistan vaikset ja rahulikku tausamuusikat
Eelistan rütmikat/kiiret taustamuusikat
* Kaupluses olev lõhn mängib minu jaoks olulist rolli impulssostu sooritamisel
Kaupluses olev meeldiv lõhn loob hea enesetunde
Meeldiv lõhn kaupluses motiveerib mind tegema impulssostu
Kui kaupluses on ebameeldiv lõhn ei viibi ma seal kaua
Ma viibin kaupluses kauem, kui seal on sobiv temperatuur ja õhukvaliteet
Sobiv temperatuur ja õhukvaliteet motiveerib mind tegema impulssoste
Konditsioneeri olemasolu kaupluses tekitab hea enesetunde
Konditsioneeri ja õhu puudumine (umbne õhk jne) takistab minu poes viibimist (tahan poest kiiresti lahkuda)
* Kaupluses olev valgustus mõjutab minu ostuotsust
Hea valgustus muudab minu jaoks asjad ahvatlevamaks ja paneb mind toodetega lähemalt tutvuma
Erinevad valguslahendused poes tekitavad hea enesetunde
Kaupluses oleva valgustus motiveerib mind tegema impulssoste
Selge ja silmi mitteärritav valgustus paneb mind kaupluses kauem viibima
Kaupluses kasutatavad värvid tekitavad minus hea enesetunde
Tunnen end paremini kaupluses, kus on kasutatud neutraalseid toone
Tunnen end paremini kaupluses, kus on kasutatud erksaid toone
Kaupluses kasutatavad värvid tõmbavad minu tähelepanu
Hea värvilahendus on motiveerinud mind sooritama impulssoste
Tunnen end ebamugavalt, kui kaupluse kujunduses on kombineeritud mitmeid erinevaid värvitoone
Puhas kauplus motiveerib mind sooritama impulssostu
Puhtad ja korrastatud riiulid on minu jaoks olulised
Puhas kauplus loob hea enesetunde
Kaupluse puhtad põrandad motiveerivad mind ostma
Loogiline ja süstemaatiline paigutus on minu jaoks oluline toodete valimisel ja impulssostu sooritamisel
Lihtne juurdepääs toodetele motiveerib mind tegema impulssostu
Hästi eksponeeritud tooted on pannud mind tegema impulssostu
Pilkupüüdvad ja hästi eksponeeritud tooted tekitavad minus hea enesetunde
Toodete eksponeerimine vaateakendel, mannekeenidel jne. äratab minus huvi ja tekitab tõmmet kauba vastu
Sildid äratavad minus tähelepanu (nt allahindlus, uus kollektsioon vms) ja suunavad mind impulss ostule
Rõivakaupluses olevad reklaamid motiveerivad mind tegema impulssostu
VI osa - sotsiaalsete tegurite mõju impulsiivsele ostukäitumisele
Palun märkige, kuivõrd mõjutavad järgmised kaupluse sotsiaalsed tegurid Teie ostukäitumist, tehes planeerimata oste rõivakaupluses
*
1- ei nõustu üldse
2- pigem ei nõustu
3- nii ja naa
4 - pigem nõustun
5- nõustun täielikult
Kui külastan kauplust kellegagi koos, sooritan rohkem impulssoste
Teen rohkem impulssoste kui külastan kauplust koos sõbra/sõbrannaga
Teen rohkem impulssoste, kui külastan kauplust koos pereliikmega
Kui külastan kauplust kellegagi koos, viibin kaupluses kauem, kui üksi poes olles
Mida rohkem on kaupluses külastajaid, seda paremini end tunnen
Kaupluses olevad teised kliendid mõjutavad mind sooritama impulssostu
Hea teenindus motiveerib mind tegema impulssoste
Müüjate veenvad soovitused mõjutavad positiivselt minu ostuotsust ja suunavad mind impulssostule
Töötajate sõbralikkus mõjutab positiivselt minu ostuotust
Aktiivne müügitöö pärsib minu kaupluses viibimise aega
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms