Jordbruk 2021
Takk for at du tar deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen. Vi ønsker å høre fra deg enten du er kunde av Jordplan eller ikke, alle vil uansett være tjent med økt konkurranse i markedet. Resultatene vil bli brukt for å disponere ressursene våres slik at vi hjelper flest mulig på best mulig måte og følge utviklingen over tid.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hva er hovedfokus for driften, målt i omsetning?
Clear selection
I tillegg til hovedfokus, produseres noen av følgende? Huk av alle som passer
Antall dekar i produksjon
0
Mindre enn 50da
< 100da
< 200da
< 300da
< 500da
>500da
Fulldyrket
Utmarksbeite
Skog (produktiv)
Clear selection
Kommunenummer til gården?
Når tror du det er aktuelt å gjøre følgende
Inneværende år
Om 1 - 2 år
Om 3 - 4 år
Om 5 år eller senere
Ikke relevant
Variabel gjødsling
Ta jordprøver
Drenere
Kalke
Spre slam
Leie jord
Leie ut jord
Miljøtiltak som utløser støtte
Digitalisere eksisterende dokumentasjon
Antall personer som er tilknyttet driften i løpet av ett år
Clear selection
Er følgende relevant
Andre aktiviteter tilknyttet driften
Hva tenker du om viktigheten av følgende?
Ikke relevant
Lite viktig
Relevant
Veldig viktig
Kunne tegne med stor presisjon, eksempelvis radkulturer med presis avstand
Å ha dokumentasjon på når (evt hvem) som har utført en arbeidsoppgave
Hjelp til å holde styr på gjenværende oppgaver
Lagre logger fra variabel tildeling etc.
Skrive ut kart på papir
Lagre dokumentasjonen på en trygg måte
Økonomiske hensyn mens du planlegger
Klimaavtrykk
Clear selection
Benytter du deg av rådgivere?
Gjødselplan
Clear selection
Synes du det er lett å finne entreprenører, f.eks. til jordprøver, kalking, osv. ?
Clear selection
Har du tilgang på noe av følgende utstyr
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Jordplan. Report Abuse