Application for HU- Sök till HU
Through this form you can apply for Hvitterhetsutskottet (HU) - Hvitterhetsutskottet roughly means... well, not so much, really - the closest translation would probably be "the committee for writing fancy stuff". Regardless, HU are the editorial staff for the newspaper of Kemisektionen (The Chemistry Chapter), which is named Kanalen (The Channel). Thus, you might want to join HU if any of the following interest you: writing, drawing, photographing, webb design, investigative journalism, satire, memes, reviews, odd facts, image editing, pictures of cats, fika, making lists of things, interviewing people, blogging, more fika, etc.

I intend to release the paper digitally at least twice per semester, and cover anything which you, the staff, finds worthy of covering. If we want, we might release e.g. articles, comics, "meme of the week" or blog posts in between as well, and we will hopefully cover big events like the reception of new students too. Writing in either English or Swedish is fine, and if you want to write in some other language, say Welsh, Thai, Hungarian or C+, I guess that's fine too.

The application will remain open until 23:59, Friday 2019-06-21. Around that time, I will contact you and may ask for an interview about your application. I will decide upon the constellation of HU and contact you about it June 23, at the latest. The mandate term is July 1 2019 - June 30 2020. If you have any other questions, feel free to ask me at adrsod@kth.se anytime - Adrian Södergren, Editor in chief (C-red)


________________________________________________________________________________________________

Genom det här formuläret kan du söka till Hvitterhetsutskottet (HU) - Hvitterhet är en studentikos stavning av vitterhet, vilket betyder typ "att skriva fancy saker". HU är hur som helst redaktionen för Kemisektionens tidning, Kanalen. Därmed kanske du vill vara med i HU ifall du är intresserad av något av följande: skriva, rita, fota, webbdesign, grävande journalistik, satir, memes, recensioner kuriosa, bildredigering, bilder på katter, fika, göra listor av saker, intervjua folk, blogga, mer fika, etc.

Jag har tänkt att vi släpper tidningen digitalt åtminstone två gånger per termin, och att den handlar om vad som helst som ni, redaktionen, vill att den skall handla om. Om vi vill kan vi släppa t.ex. artiklar, serier, "veckans meme" eller bloggar däremellan, och vi kommer förhoppningsvis behandla stora event så som mottagningen av nya studenter med. Det är okej att skriva på både engelska och svenska, och om du vill skriva på något annat språk, typ walesiska, thai, ungerska eller C+, så går väl det med.

Söket kommer vara öppet till 23:59, Fredag 2019-06-21. Jag kommer besluta om HU:s sammansättning och meddela dig om det senast 23:e juni. Verksamhetsåret är 1:a juli 2019 - 30:e juni 2020. Om du undrar något är det bara att fråga mig på adrsod@kth.se när som helst - Adrian Södergren, chefsredaktör (C-red)

Name/Namn *
Your answer
E-mail for Drive (so preferably gmail)/Mejladress för Drive (så helst gmail) *
Your answer
KTH-mail (if you have one)/KTH-mejl (om du har en)
Your answer
Phone number/Telefonnummer *
Your answer
Primary interests in HU/Primära intressen i HU *
Required
Are you a member of THS Kemisektionen (The Chemistry Chapter)/Är du medlem i THS Kemisektionen? *
Which language(s) do you know?/Vilka språk kan du? *
Required
Preferred pronoun/Önskat pronomen *
Anything else you want me to know?/Något annat du vill att jag skall veta?
E.g. "Once ran The New York times", "deathly allergic to peanuts", "uncomfortable around alcohol".../T.ex. "Drev Dagens Nyheter förut", "dödsallergisk mot jordnötter", "obekväm omkring alkohol"....
Your answer
Do you consent to me storing this information for the purpose of electing members, contacting you, and adding you to communication channels, administrating the association, and then deleting the information when it is no longer needed, or upon your request?/Godtar du att jag lagrar den här informationen för att kunna välja medlemmar, kontakta dig och lägga till dig i kommunikationskanaler, administrera organet och sedan raderar informationen när den inte längre behövs, eller när du begär det? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service