Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka
Drogi Uczniu!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zdiagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych.
Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.
Wychowawcy i nauczyciele omawiają tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych
Sami proponujemy tematy o zdrowiu, które nas interesują
Wszyscy uczniowie traktowani są sprawiedliwie
Uczniowie mogą liczyć na nauczycieli w każdej sytuacji
Nauczyciele pomagają mi, kiedy mam jakieś kłopoty lub trudności
Gdy jakiś uczeń w klasie ma kłopot, inni uczniowie starają się mu pomóc
Uczniowie starają się, aby nikt nie był pozostawiony na uboczu
Mam pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego
Angażuję się w życie szkoły
Uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne, rozwijam swoje zainteresowania
Wzajemne relacje wśród uczniów są pozytywne, przyjazne
Mam dostęp do środków psychoaktywnych na terenie szkoły
Reaguję w sytuacji, gdy wiem, że moi rówieśnicy sięgają po środki psychoaktywne
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service