HI VULL COL·LABORAR

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament.