ZSV - sociologie - test 1
čas pro vypracování a odevzdání 11:45-12:30 ; vždy jen 1 správná odpověď
Napiš jméno a příjmení *
Your answer
1. Rodina je
1 point
2. Davové chování popsal sociolog
1 point
3. Který ze systémů nepatří mezi historické stratifikační systémy?
1 point
4. Který z prvků nelze chápat jako základ sociální struktury?
1 point
5. V čem spočívá rozdíl mezi formální a neformální sociální skupinou?
1 point
6. Způsob chování, které se ve skupině od člověka očekává, se nazývá
1 point
7. Která situace popisuje horizontální sociální mobilitu?
1 point
8. Podle vzájemného vztahu se při neverbální komunikaci vytváří určitá vzdálenost mezi komunikujícími. Jak se jedním slovem říká tomuto přiblížení-oddálení?
1 point
Your answer
9. Při verbální komunikaci využíváme slova. Tomu, jak danou informaci sděluji, se říká
1 point
10. Jak se v sociologii říká sporu, střetnutí dvou stran, dvou rozdílných názorů?
1 point
Your answer
11. Třída 1.H Gymnázia Staré Město je pro vás skupinou
1 point
12. Vzájemnému působení lidí na sebe a ovlivňování se navzájem se v sociologii říká sociální ... (doplňte jedno slovo)
1 point
Your answer
13. Situace: Petr řekl svému kamarádovi Honzovi, že s ním dnes nemůže jít na tenis, i když to slíbil, protože má zítra důležitou písemku a musí se učit. Honza na to nic neřekl, bouchl dveřmi a odešel. Jak byste označili Honzovo chování v situaci konflitku?
1 point
14. V časopise čteme článek s nadpisem "ženy nejsou tak dobré řidičky jako muži". Jak bychom z hlediska sociálního poznávání a jeho chyb označili tento názor?
1 point
15. Jana se snaží být "naoko" kamarádkou s Evou. Chválí jí např. účes, pozve ji na večírek. Její kamarádství vede ale jen jediný cíl, a to, aby jí Eva radila při písemkách z chemie, dala jí opsat úkol atp. Jak se tomuto Janinému chování říká?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Report Abuse