Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Bu anket, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün gelişimine katkı sağlamak ve siz akademik personelimizin enstitümüz ile ilgili görüşleri doğrultusunda daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak amacı ile uygulanmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgiler kalite yönetim sistemi çalışmalarında kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeler yapmamıza olanak sağlayacaktır. 


Aşağıda enstitüden memnuniyet durumunuza ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılma derecenizi 

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum olarak belirtiniz.   

Görev yaptığınız birim :
Clear selection
Ünvanınız :
Clear selection
Uşak Üniversitesi'ndeki hizmet  süreniz :
Clear selection
Cinsiyetiniz :
Clear selection
Yaşınız:
ENSTİTÜ YÖNETİMİ, YÖNETİCİ YAKLAŞIMLARI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
1
2
3
4
5
Enstitüde yöneticilere erişmek kolaydır.
Enstitü yöneticilerinin akademisyenlere karşı tutumu ve yaklaşımı olumludur.
Enstitü yöneticileri akademisyenlere karşı adil davranmaktadır.
Enstitü yöneticileri, Enstitü ile ilgili planlama yaparken ve karar alırken akademik personelin fikirlerini de almaktadır.
Enstitü yönetimine sorun ve önerilerimi çekinmeden, güvenli bir şekilde iletebiliyorum.
Enstitü yönetiminin ilettiğim sorun ve önerilere karşı çözüm bulmak için gerekli çabayı gösterdiğine inanıyorum.
Enstitü yönetimi akademisyenlerin fikir ve düşüncelerin özgürce açıklamasını desteklemektedir.
Enstitü yönetiminin personele sunduğu mesleki ve kariyer gelişim desteğinin yeterli olduğuna inanıyorum.
Enstitüde idari ve destek personeli sayısı yeterlidir.
İdari personelin görev ve sorumluluk dağılımı açıktır.
Enstitüdeki işlemlerinin takibi ve hızlı sonuçlandırılmasından memnunum.
Clear selection

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

1
2
3
4
5
Enstitü eğitim-öğretim ile ilgili süreçte akademisyenlere destek olmaktadır.
Enstitünün program açma konusunda sunduğu destekler yeterlidir.
Enstitünün programların niteliğini artırma yönündeki çabaları yeterlidir.
Programımızda dersler ve içeriklerin güncellenme kriterleri uygundur.
Programımızda kayıtlı lisansüstü öğrenci sayısının kapasite ile uyumlu olduğunu düşünüyorum.
Enstitünün eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili sağladığı mekanlar (derslik, laboratuvar, salon, vb.) desteği yeterlidir.
Eğitim-öğretim faaliyetlerine harcadığım zamanın (ders yükü) akademik araştırmalarıma engel olmayacak seviyede olduğunu düşünüyorum.
Enstitünün web sayfası tasarımını beğeniyorum.
Clear selection

Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen yazınız:

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UŞAK ÜNİVERSİTESİ.