Přihláška a čestné prohlášení pro žáky 1.stupně
Email address *
Přihláška žáka 1. stupně k docházce do školy
1) Přihlašuji syna/dceru k docházce do školy v termínu od 25. 5. do 30. 6. 2020. (Napište příjmení a jméno): *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Třída: *
Trvale bytem: *
2) Přihlašuji syna/dceru na stravování.(ANO/NE) *
2) Přihlašuji/Nepřihlašuji syna/dceru k odpolednímu dohledu ve škole. *
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 3.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze. 4.Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.) b), při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
V Praze dne *
MM
/
DD
/
YYYY
Příjmení a jméno rodiče *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy