Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie
"Rozwój Kompetencji Cyfrowych" to projekt Przestrzeń from Facebook, który jest realizowany w całej Polsce.
W województwie lubelskim partnerem regionalnym jest nasza Fundacja Sempre a Frente.
Program jest przeznaczony dla uczestników 18-30 lat. Szkolenia będą się odbywały na terenie województwa lubelskiego do lipca 2019 roku. Każde szkolenie składa się z trzech modułów spośród 4 tematów: innowacje, cyberbezpieczeństwo, marketing społecznościowy, obecność w sieci. Grupa szkoleniowa liczy od 22 do 30 osób.
Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Więcej informacji o szkoleniach i programie na stronie www.sempre.org.pl
Zgłaszam się jako *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Rok urodzenia ( w przypadku osoby prywatnej)
Your answer
Nazwa i miejscowość szkoły/instytucji (w przypadku zgłaszania grupy)
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Zgłaszając się na szkolenie programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Sempre a Frente", tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Fundację Sempre a Frente.

Podanie danych osobowych jest koniecznym aspektem uczestnictwa w szkoleniach programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Sempre a Frente".

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sempre a Frente z siedzibą w Lublinie, 20-085, ul. Lubartowska 24,
nr KRS:0000356733, NIP: 9462603163.

W celu egzekwowania swoich praw możesz skontaktować się z wyznaczoną w Fundacji osobą- Inspektorem Ochrony Danych, drogą listowną lub elektroniczną: biuro@sempre.org.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji na Pani/Pana rzecz świadczeń w zakresie prowadzonych przez Fundację Sempre a Frente projektów dofinansowanych oraz własnych na postawie na podstawie udzielonej zgody; w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji; w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), inaczej RODO.

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Fundacja Sempre a Frente będzie przetwarzać następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana
zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe udostępniane będą firmom Freeformers oraz Facebook, z którymi Fundacja Sempre a Frente wspólnie realizuje program "Rozwój kompetencji cyfrowych z Sempre a Frente". Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza teren Polski.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz przechowywane przez okres w jakim Fundacja zobowiązana jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service