Klimatkommunernas medlemstest
Medlemstestet är en form av kvalitetssäkring och har som syfte att granska det klimatarbete som kommunen genomför och planerar att genomföra. Testet är till både för Klimatkommunernas medlemmar och kommuner som vill bli medlemmar i föreningen.

Den första förutsättningen för medlemskap är att baskraven är uppfyllda.

Testets övriga delar innehåller underfrågor som är poängsatta. Syftet är att djupdyka inom respektive del. Testet skall kunna användas av både erfarna klimatkommuner som genomfört många åtgärder men också av kommuner som nyligen påbörjat ett aktivt klimatarbete och som uppvisar ett stort engagemang och höga ambitioner i klimatfrågan.

Testet är indelat i åtta övergripande områden:

• Baskrav för medlemskap
• Mål, åtgärder och uppföljning
• Organisation och förankring
• Transporter
• Energi
• Samhällsplanering och byggande
• Upphandling och inköp
• Kommunikation, samarbete med näringslivet och kommuninvånarna

Maxpoäng för respektive avsnitt:

Mål, åtgärder och uppföljning: 15 poäng
Organisation och förankring: 5 poäng
Transporter: 12 poäng
Energi: 11 poäng
Samhällsplanering och byggande: 10 poäng
Upphandling och inköp: 8 poäng
Kommunikation, samarbete med näringslivet och kommuninvånarna: 5 poäng
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Klimatkommunerna. Report Abuse