Effectevaluatie nv gezond

Beste werknemer,

Graag willen wij nagaan welke plaats gezondheid in uw dagelijks leven inneemt. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Het invullen zal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden worden strikt
anoniem verwerkt (cfr. de privacywetgeving)! Uw bedrijf ontvangt een rapport met algemene resultaten. Deze resultaten
kan uw bedrijf enkel en alleen gebruiken om concrete verbeteringen in hun gezondheidsbeleid aan te brengen.

Alvast bedankt voor uw tijd.