Hulumtimi i kënaqshmërisë së klientëve të rregullt të shërbimeve nga '' TRAINKOS'' Sh.A, për periudhën janar- dhjetor 2022
Ky hulumtim është duke u realizuar nga kompania D&D Business support Center e cila është kontraktuar nga ''TRAINKOS'' Sh.A. Qeliimi i këtij hulumtimi është te nxirren të dhënat themelore rreth kënaqshmërisë dhe njohurive të klientëve rreth shërbimeve nga ''TRAINKOS'' Sh.A. për periudhën janar-dhjetor 2022.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
PYETËSORI PËR KLIENTËT E RREGULLT:
1. A bëni transportimin e mallrave brenda dhe jashtë Kosovës? *
1.1. Nëse po, cilin lloj të transportit përdorni? *
Required
2. Sa herë brenda një viti bëni transportimin e mallrave tuaja përmes transportit hekurudhor? *
3. Sa është sasia e mallrave që do t’i transportoni përmes transportit hekurudhor në vitin 2021? *
4. A janë të përshtatshme procedurat e Trainkos për transportimin e mallrave tuaja? *
4.1. Nëse jo, çka propozoni që të ndryshohet, në mënyrë që të lehtësohen këto procedura?
5. A keni njohuri se ku mund të informoheni në rast të vonesave në transport? *
6. A njoftoheni me kohë për arritjen e mallit tuaj nga Trainkos Sh.A.? *
7. Sa jeni të kënaqur me shërbimet e Trainkos për transportin e mallrave tuaja? *
Aspak të kënaqur
Shumë të kënaqur
8. A keni ndonjë propozim se si mundet Trainkos t’i përmirësojë shërbimet e tij? *
TË DHËNAT E TË ANKETUARIT:
Emri dhe mbiemri i përfaqesuesit/es së ndërmarrjes: *
Emërtimi i ndërmarrjes: *
Pozita në ndërmarrje: *
Komuna: *
Gjinia: *
Numri kontaktues:   *
E-mail:                                               *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of D&D Business Support Center. Report Abuse