Nový strategický plán - MOBILITA A LOKÁLNÍ EKONOMIKA
Vážení občané a přátelé města Prostějova,

město Prostějov připravuje Nový strategický plán a Plán udržitelné městské mobility, který zajistí moderní a udržitelný rozvoj města. Tento obtížný úkol se nedá zvládnout bez spolupráce s Vámi, těmi nejdůležitějšími, obyvateli a návštěvníky města, pro které se každý den snažíme naše krásné město rozvíjet a budovat.

V tomto třetím kole průzkumu k hospodářské oblasti se více zaměříme na mobilitu a podporu lokální ekonomiky. Součástí průzkumu je opět i pocitová mapa, budeme rádi za její vyplnění na této adrese: www.prostejov.eu/strategie nebo bit.ly/mapamobilita

Velmi nás zajímají Vaše připomínky, doporučení či nápady. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně. Ale pokud v dotazníku uvedete své kontaktní informace (telefon nebo e-mail), budete zařazeni do slosování o 30 dárkových balíčků statutárního města Prostějova (za každou oblast obdrží cenu deset vylosovaných).

O výsledku průzkumu Vás budeme informovat prostřednictvím Radničních listů, také na webových stránkách a pokud situace dovolí, tak i na podzimním veřejném projednání. Velice děkujeme za Vaši spolupráci.

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora a vedoucí pracovní skupiny pro zpracování Nového strategického plánu
Jaké je Vaše pohlaví? *
Kdo jste? *
Kde žijete?
Clear selection
Vaše aktuálně nejvyšší dosažené vzdělání? *
Jak se nejčastěji pohybujete po městě (do školy a zaměstnání, na nákupy, za zábavou, apod.)? *
Jak se cítíte jako chodec v ulicích, na náměstích či v parcích? *
Pokud máte výhrady, co může město udělat pro zlepšení pocitu chodců? (je možné zvolit více odpovědí)
Uveďte, prosím, místo, kde jsou úpravy či doplnění nutné a co konkrétně:
Jak se cítíte jako cyklista v ulicí a na cyklostezkách? *
Pokud máte výhrady, co může město zlepšit pro podporu cyklistů? (je možné zvolit více odpovědí)
Uveďte, prosím, místo, kde jsou úpravy či doplnění nutné a co konkrétně:
Využíváte služby sdílených kol tzv bikesharing? *
Z jakého důvodu nevyužíváte služeb bikesharingu?
Jak se cítíte jako cestující v hromadné dopravě (MHD, vlak, autobus)? *
Co lze zlepšit v hromadné dopravě?
Uveďte, prosím, místo, kde jsou úpravy či doplnění nutné a co konkrétně:
Z jakého důvodu využíváte osobní automobil? *
Co by Vás přimělo používat více jiné způsoby dopravy než automobilovou? *
Považujete parkování v místě Vašeho bydliště za problém? *
Jaká jsou vhodná opatření pro zlepšení parkování ve Vaší lokalitě? *
Jaké jsou největší problémy automobilové dopravy městě? Napište, co Vás trápí.
Část zaměřená na podporu lokální ekonomiky:
Myslíte si, že je v Prostějově dostatečná nabídka obchodů, restaurací a dalších služeb? *
Pokud Vám chybí nějaké služby, prosím, uveďte co konkrétně a kde:
Myslíte si, že město dostatečně podporuje rozvoj cestovního ruchu? *
Pokud si myslíte, že město nepodporuje dostatečně cestovní ruch, uveďte návrhy na zlepšení:
Myslíte si, že je v regionu těžké sehnat zaměstnání? *
V případě, že je těžké si najít zaměstnání, v jakém oboru je dle Vašeho názoru či zkušenosti situace nejhorší:
Na co se měl rozvoj města v oblasti mobility a podpory lokální ekonomiky v příštích letech zaměřit? (označte maximálně 4 možností) *
Required
Pokud máte další návrhy v oblasti mobility, hospodářství a podpory podnikání nebo chcete specifikovat konkrétní místo, prosím, uveďte:
Vaše nápady na motto pro oblast mobility a pro podporu lokální ekonomiky (můžete uvést):
Uveďte kontakt (e-mail či telefon), pokud chcete být zařazení do slosování o ceny:
Osobní údaje budou využity pouze k účelu vylosování výherců, poskytnutím osoba souhlasí s jejich zpracováním pro účely soutěže.
Vyplňte, prosím, i pocitovou mapu na adrese bit.ly/mapamobilita
Moc děkujeme za Vaši účast na tomto průzkumu, ceníme si toho.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy