แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาต่อ วอศ.พณิชยการปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี เลขที่ 97 ซ.ศึกษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 037-211401, 087-1408127, 087-3205881
ส่วนที่1.ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก *
(หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
จบการศึกษามาจาก *
(โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษามา)
Your answer
หลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อ *
(เรียนปวช.สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ ม.3 / เรียนปวส.สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ ปวช., ม.6, กศน.ม.6)
Required
สาขาวิชาที่เลือกเรียน ระดับ ปวช. *
Required
สาขาวิชาที่เลือกเรียน ระดับ ปวส.
เลือกรอบการศึกษา *
(ภาคปกติ : เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ / ภาคสมทบ : เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
Required
ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.)หรือไม่ *
Required
ต้องการอยู่หอพักของวิทยาลัยและหอพักในเครือของวิทยาลัยหรือไม่ *
Required
ส่วนที่2.ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล(ผู้ปกครอง) *
(บิดา มารดา หรือผู้เกี่ยวข้องในนามผู้ปกครอง)
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก *
(หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
(สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ได้ทั้งของบิดา และมารดา)
Your answer
ส่วนที่3.การยืนยันการสมัครเรียน
โปรดระบุอีเมล์ของผู้สมัคร
(ระบบจะยืนยันการสมัครไปที่อีเมล์)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy