ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนเมืองปานวิทยา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
อีเมล ที่ใช้งานจริง *
ตัวอย่าง  apiwat@gmail.com  ( ไม่จำเป็นต้องเป็น gmail) สามารถใช้อีเมลของผู้ปกครองได้
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน *
เกิดวันที่ *
เดือน *
พ.ศ. *
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
บ้านเลขที่ *
หมูุ่ที่ (ถ้าไม่มีให้ใส่ -) *
ซอย (ถ้าไม่มีให้ใส่ -) *
ถนน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ชื่อสกุล บิดา *
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ นามสกุล มารดา *
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ นามสกุล ผู้ปกครอง *
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ผู้ปกครองคือ *
ถ้าไม่ใช่บิดา หรือมารดา ให้เลือก -
ถ้าเป็นบุคคลอื่นโปรดระบุความสัมพันธ์กับนักเรียน โดยเป็น *
(ถ้าผู้ปกครองคือบิดาหรือมารดา ให้ใส่ -)
ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน *
ใส่ชื่อโรงเรียน โดยไม่ต้องมีคำว่าโรงเรียน
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเงื่อนไขดังนี้ *
ราคาเสื้อ 210 บาท
ไซส์เสื้อกิจกรรมที่ต้องการ *
เช่น M
ราคากางเกง 240 บาท
ไซส์กางเกงที่ต้องการ *
เช่น L
ราคาเสื้อพื้นเมือง 250 บาท
ไซส์เสื้อพื้นเมืองที่ต้องการ *
เช่น L
ราคากระเป๋า 280 บาท
หลังจากกดส่งแล้วภายใน 3 นาที ระบบจะส่งใบสมัคร ไปยังอีเมลที่ได้กรอกไว้ข้างต้น (หากไม่ได้รับแสดงว่ากรอกอีเมลผิด ให้กรอกใหม่) ให้นักเรียนทำการปริ้น ติดรูป และลงลายมือชื่อ แล้วนำมาในวันสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร ซึ่งในวันสมัครและมอบตัวนั้น ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป ให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
หากมีปัญหา ติดต่อ ............................. ครูสร้อยสุนีย์ ชูรักษา โทร 0861161673 ครูศรินยา วันทา โทร 0610851041 ..... ครูกมลทิพย์ ปงลังกา โทร 0907520998 ครูสุกัลยา ต้อนรับ โทร 0887677069 .. ครูรัศมิ์นภัส กิติวัฒนานุกุล โทร 0895579963
หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Meuangpan Wittaya School. Report Abuse