แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ข้อเสนอมาตรการควบคุมโรค ในช่วง 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2563
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคในช่วง ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ค
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบการควบคุมป้องกัน โควิด-19

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากให้คนไทยสุขภาพดี
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy