แบบประเมินเว็บไซต์
คำชี้แจง : โปรดเลือกช่องคะแนนทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ โดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ชื่อ-นามสกุล *
ชั้น/ห้อง (ตัวอย่างเช่น 3/1) *
เลขที่ *
รายการประเมินเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
ความสวยงามของเว็บไซต์
ความถูกต้องของข้อความและเนื้อหา
ความน่าสนใจของเนื้อหา
สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย
ความกระชับของเนื้อหา ไม่ยาวเกินไป
มีข้อมูลหลากหลายเช่น เสียง วีดิโอ ภาพนิ่ง
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ได้เหมาะสม
เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงที่ดี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์.