แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศ สำนักการพยาบาล
เงื่อนไข
----------------------------------------------------
1. ข้อมูลที่จะขึ้นเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลจาก ดิจิตอลไฟล์เท่านั้น
2.ส่งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
3.ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลตามความเหมาะสมในการจัดวาง
4.ขอสงวนสิทธิ์นำข้อมูลขึ้นลงเว็บตามความเหมาะสม (กรณีผู้มอบหมายไม่กำหนด)
5.ผู้ส่งข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด


ขั้นตอนการมอบหมายงาน
---------------------------------------------------
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ =>> งาน IT รับเรื่อง ทางช่องทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 : งาน IT Print ใบ Request มอบหมายงาน ให้ผู้มอบหมายลงชื่อ
ขั้นตอนที่ 3 : งาน IT ดำเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นจะตอบกลับทาง email ผู้มอบหมายงานตรวจทานความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 : ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ (Link)
ขั้นตอนที่ 5 : เสร็จสิ้น และ ประเมินความพึงพอใจ


1.ผู้ขอใช้บริการ *
2.ประเมินความเร่งด่วนของงาน *
3.ประเภทการขอใช้บริการ *
(บันทึก 1 ครั้ง ต่อการใช้บริการ 1 เรื่อง)
(002-011)ระบุรายละเอียด ของงานที่ท่านขอใช้บริการ
(กรอกเฉพาะงานที่ 002-011)
Your answer
(001) มีความประสงค์นําข้อมูลขึ้นบนเวบไซต์
[เฉพาะงาน 001-แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์]
Your answer
(1) ต้องการ BANNER
[เฉพาะงาน 001-แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์]
(2) ตั้งแต่วันที่
[เฉพาะงาน 001-แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์]
MM
/
DD
/
YYYY
(3) ถึงวันที่
[เฉพาะงาน 001-แจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเวบไซต์]
MM
/
DD
/
YYYY
(4) ประกอบด้วยดิจิตอลไฟล์
(ส่งได้ที่ email: itnursebon@gmail.com)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service