Erleen bizitza sekretua. | La vida secreta de las abejas.
Igandea, 2019ko azaroak 10
11.00etan Quintanillako Kulturgunea (Quintanilla Erriberabeitia).

Domingo, 10 de noviembre de 2019
11.00h Templo de Cultura Quintanilla (Quintanilla de la Ribera).
Nombre | Izena *
Your answer
Apellidos | Abizenak *
Your answer
Edad | Adina *
Your answer
Teléfono de contacto | Harremanetarako telefonoa *
Your answer
Mail | E-posta *
Your answer
Inscripción | Izen ematea
Además de ti, ¿a cuántos adultos más quieres inscribir en la actividad? | Zu barne, zenbat helduen izena eman nahi duzu jardueran? *
Debes señalar el número de personas, sin contarte a ti mismo/a. | Pertsona kopurua adierazi behar duzu, zu zeu zenbatu gabe.
¿A cuántos niños o niñas (hasta 12 años) quieres inscribir en la actividad? | Zenbat haurren (12 urte arte) izena eman nahi duzu jardueran? *
Autorización | Baimena
Autorizo a Añana Turismo a utilizar los datos para enviarme información de las jornadas. | Baimena ematen diot Añana Turismoari, jardunaldiari buruzko informazioa niri bidaltzeko datuak erabil ditzan. *
Datu pertsonalen babesari buruzko lege organikoa | Ley de protección de datos
Datu pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak fitxategi batetan jasoko direla, honen jabe eta arduraduna Añana Turismo da. Informazio gehiagorik jaso nahi ez baduzu edota informazioa eskuratu, zuzendu, kontrakotasuna adierazi edo datuak ezeztatu nahi badituzu, datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren 5ekoa 3/2018 Lege Organiko Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzekoari buruzkoren arabera, honako hau esan dezakezu:

Según la ley de Protección de Datos de Carácter personal, se le advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es Añana Turismo. Si no desea recibir más información o bien quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, puede comunicárnoslo a continuación:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service