Mölndals Allmänna Simsällskap - Styrelsen
Hej!

Vi i Mölndals Allmänna Simsällskap har påbörjat ett viktigt arbete kring trygga idrottsmiljöer. Vi vill arbeta aktivt för att alla ska känna sig trygga och trivas hos oss. Som ett första steg ber vi dig att svara på enkäten nedan.
Vi hoppas att just du vill ta dig tid att hjälpa oss med detta för att vi ska få ett bra underlag att utgå från. Alla svar är anonyma. Arbetet kallas High Five och genomförs med stöd av SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen.
Kön *
Jag är väl bekant med vår förenings värdegrund/värderingar *
Jag vet vad vår förenings värdegrund/värderingar innebär för mig som förtroendevald *
Jag upplever att alla i vår förening känner sig välkomna *
Aldrig
Alltid
Jag upplever att det förekommer diskriminering i vår förening? *
Aldrig
Alltid
Jag upplever att det förekommer trakasserier (inklusive sexuella) i vår förening? *
Aldrig
Alltid
Jag upplever att det förekommer kränkningar i vår förening? *
Aldrig
Alltid
I vår förening arbetar vi aktivt med barns trygghet för att förebygga diskriminering *
Aldrig
Alltid
I vår förening arbetar vi aktivt med barns trygghet för att förebygga trakasserier (inklusive sexuella) *
Aldrig
Alltid
I vår förening arbetar vi aktivt med barns trygghet för att förebygga kränkningar *
Aldrig
Alltid
Som styrelsemedlem vet jag hur jag ska agera om det kommer till min kännedom att en medlem i vår förening far illa. *
Inte alls
Självklart
I vår förening har vi tydliga riktlinjer kring sociala medier *
Jag vet vem jag ska kontakta om jag känner oro för att ett barn far illa eller inte mår bra? *
Om Ja, vem?
Your answer
Är det något du vill komplettera med som ej behandlas i formuläret?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service