Kurs Nowe Życie - Zambrów
07-09 czerwiec 2019 r. Parafia pw. Ducha Świętego w Zambrowie
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Płeć *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce zamieszkania *
Your answer
Telefon (format: XXXXXXXXX) *
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 1A, 18-300 Zambrów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu stworzenia listy osób na spotkania i rekolekcje. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. *
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II, 18-300 Zambrów (zwana dalej w skrócie Administratorem lub Parafią). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:• rejestracji uczestników w rekolekcjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Parafię poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie www.wspolnota-juda.pl, oraz na dedykowanym formularzu zapisów przekazanym w innej formie;• umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parafię w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parafię;• umożliwienia kontaktu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) z uczestnikami rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parafię;• statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika:• z art. 6 ust 1 pkt b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;• z art. 6 ust 1 pkt a) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w zakresie niezbędnym do organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parafię. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Parafię oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Czynności opisane w zdaniu poprzednim mogą być przez Panią/Pana dokonane poprzez złożenie oświadczenia pisemnego wobec Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres: wspolnota.juda@gmail.com. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekolekcjach. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.