Test VHN
Email address *
Výraz „a cappella” znamená v doslovném překladu:
1 point
Označení „tre corde” u klavíru znamená:
1 point
Který interval vznikne spojením intervalů 5 a 6?
1 point
Kolik je dohromady durových a mollových stupnic v kvintovém/kvartovém kruhu?
1 point
Jaký je rozdíl mezi pojmy „kvartet” a „kvarteto”?
1 point
Který interval není konsonantní?
1 point
Kolik kláves má klavír?
1 point
Co je to spektrum?
1 point
Stupnice Gis dur má teoreticky
1 point
Jakou stavbu má akord dim7?
1 point
Z kolika půltónů se skládá triton?
1 point
Z kolika půltónů se skládá hiát?
1 point
Vyberte diatonický půltón...
1 point
Unisono znamená, že hlasy společně zpívají (hrají) v intervalu:
1 point
Který z uvedených intervalů je nedoškálný:
1 point
Jak se správně vyslovuje crescendo?
1 point
Anhemitonická pentatonika je
1 point
Který církevní modus je mollový?
1 point
Který církevní modus obsahuje charakteristickou malou sekundu?
1 point
Jakou frekvenci má malé „a” ? Nápověda: je o oktávu níže než komorní „a1”...
1 point
Který interval nemůže být malý:
1 point
Alikvotní řada
1 point
Temperované ladění
1 point
Pythagorejské koma je
1 point
Akordová značka Bm znamená akord
1 point
Který interval nepatří mezi mezi nezpěvné?
1 point
Jaký septakord vznikne přísnou inverzí z měkce malého septakordu?
1 point
Jaký kvintakord vznikne přísnou inverzí z durového kvintakordu?
1 point
Který interval vznikne převratem zvětšené sekundy?
1 point
Které půltóny v temperovaném ladění mají velikost 100 centů?
1 point
Jak se správně vyslovuje italské označení mf?
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy