Přihláška k tréninkovému kurzu "Nová cesta, nová příležitost"
Tento formulář slouží k přihlašování na tréninkový kurz "Nová cesta, nová příležitost", který se koná od 5.8. - 11.8.2018 v Dolní Bečvě. Přihlašování je otevřeno do 3.8.2018. Poté vám organizační tým TADY V ROŽNOVĚ zašle informace s výsledky, zda jste byli na projekt přijati. Těšíme se na přihlášky a třeba i na setkání v srpnu :)

Zaškrtnutím polička a odesláním přihlašovacího formuláře uděluji TADY V ROŽNOVĚ z. s., se sídlem Vidče 91, 756 53 Vidče, jakožto správci (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil(a) v přihlašovacím formuláři. Tento souhlas poskytuji Správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem výběru vhodného kandidáta na výše uvedený projekt, vytváření a uchování statistik o úspěšných a neúspěšných kandidátech, vyúčtování cestovních nákladů na projekt a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení e-mailem ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že Správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Tento souhlas poskytuji v souvislosti s konáním kurzů neformálního vzdělávání, které se konají několikrát do roka, proto uděluji souhlas na dobu 5 let.V případě, že nebudu mít nadále zájem býti v databázi Správce, je Správce povinen jej odebrat nejdéle do 30 dní od doručení jeho odvolání. Jsem si vědom(a), že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným na emailovou adresu Správce, nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou, přičemž v důsledku odvolání souhlasu má Správce právo na ukončení mé registrace. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je pro účely informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení dobrovolné, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, mohu požádat Správce o vysvětlení a mohu požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Jméno, příjmení: *
Your answer
Místo bydliště:
Your answer
Datum narození:
MM
/
DD
/
YYYY
E-mailová adresa:
Your answer
Proč se chceš zúčastnit tréninkového kurzu? Tvá motivace?
Your answer
Jaké máš zkušenosti s prací s mládeží?
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms