Přihlašovací formulář pro žadatele o certifikát EuroPsy

Tato přihláška slouží k zaslání údajů online. Prosíme, pročtěte si pečlivě níže uvedené instrukce před samotným vyplněním.

Formulář je třeba vyplnit najednou, k uloženým údajům se již nelze vrátit. S jednotlivými položkami se můžete seznámit v rubrice Dokumenty.

  Instrukce pro uchazeče o certifikát EuroPsy

  1. Ujistěte se, zda splňujete podmínky EuroPsy – viz EuroPsy - informace pro uchazeče v sekci Dokumenty. 2. Vyplňte přihlášku online. 3. V online přihlášce uveďte mentora, který bude hodnotit Vaši praxi (volte prosím pouze ze Seznamu mentorů v sekci Dokumenty). 4. Odešlete vyplněnou online přihlášku. Současně si vyžádejte potvrzení o zaslaných údajích na adrese: europsy@europsy.cz. 5. Zkontaktujte svého mentora a dohodněte s ním další postup. Mentor bude potřebovat k posouzení doklady o Vaší praxi a profesní CV. 6. Na email europsy@europsy.cz zašlete vyplněné Vyjádření mentora – formulář viz sekce Dokumenty (stačí čitelný sken). 7. Tyto dokumenty odešlete dále v papírové podobě: a) Kopie Osvědčení o státní zkoušce / Dodatek k diplomu; b) Podepsaný Metakodex EFPA – viz sekce Dokumenty; c) Originál vyjádření mentora – formulář viz sekce Dokumenty; d) Doklady o praxi; e) Stručné profesní CV. Adresa k zaslání: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. NAC EuroPsy Hybernská 8 110 00 Praha 1 Na obálku napište "EuroPsy". Vaše podklady budou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno dle platných norem. 8. Každoroční poplatek je ve výši 60 EUR, první platbu pošlete prosím spolu s přihláškou. Do položky Pro příjemce uveďte své jméno. Částku lze odeslat i z korunového účtu. Vklad na pokladně banky je zpoplatněn nejvíce, v takovém případě prosím navyšte poplatek na 63 EUR. Bank. spojení: Fio banka, V Celnici 1028/10, Praha 1, č.ú. 2200490357 / 2010. IBAN: CZ6120100000002200490357 BIC kód / SWIFT: FIOBCZPPXXX název účtu příjemce: Unie psychologických asociací ČR 9. Vyplnění online přihlášky a odeslání dokumentů včetně úhrady poplatku prosím oznamte na e-mail: europsy@europsy.cz . Vyžádejte si také Přehled údajů v online přihlášce (emailová adresa viz výše), použijete jej pro svého mentora.

  1. Osobní údaje

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Údaje o vzdělání

  Uveďte začátek a konec každé etapy vysokoškolského studia (obor psychologie), titul získaný absolvováním této etapy, část studia, která měla všeobecný charakter; pokud jste se specializovali, pak uveďte obor. Vysokou školu, absolvovanou v ČR, si vybíráte ze seznamu. Zahraniční studium ekvivalentní vysoké škole zapisujete do textového pole dále.

  No.1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  No. 2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  No. 3

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zahraniční VŠ studium

  Uveďte začátek a konec každé etapy vysokoškolského studia, titul získaný absolvováním této etapy, část studia, která měla všeobecný charakter; pokud jste se specializovali, pak uveďte obor.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question