Ūkio subjekto verslo plano santrauka
3 priedas
Sutinku, kad pateikiami duomenys bus naudojami laikantis Lietuvos Respublikoje taikomų BDAR reikalavimų
Produktas ar paslauga (įrašykite)
Your answer
1. Ūkio subjekto (Įstaigos) pavadinimas
Your answer
2. Ūkio subjekto įsteigimo data
MM
/
DD
/
YYYY
3. Verslo idėjos aprašymas (iki 500 žodžių, nurodant verslo idėjos unikalumą ir originalumą, produkto/paslaugos aprašymą, naudą vartotojams, technologinės parengties lygį )
Your answer
4. Būsimo ar esamo ūkio subjekto veiklos pobūdis (pažymėkite)
Rinka ir konkurencija
5. Konkurencinė padėtis rinkoje. Didžiausi konkurentai ir Jūsų konkurencinis pranašumas
Your answer
6. Rinkos dydis ir augimo tempo potencialas
Your answer
7. Ar ūkio subjektas įgyvendina (arba numato įgyvendinti) inovacinius projektus ir/ar kuria (arba numato kurti) naujus produktus, technologijas ir/ar paslaugas. Jei taip, detalizuokite (iki 10 sakinių)
Your answer
Rinkodara ir pardavimai
8. Planuojama rinkodaros strategija ir jos pagrindimas
Your answer
9. Pardavimų apimtys, eksporto planai
Your answer
10. Pardavimo kanalai
Your answer
Verslo organizavimas
11. Vietiniai ir užsienio partneriai
Your answer
12. Laiko, personalo, medžiagų ir gamybos ištekliai
Your answer
13. Reikalinga darbuotojų kompetencija ir valdymo užduočių paskirstymas
Your answer
14. Ūkio subjekto socialinės atsakomybės planai
Your answer
Įgyvendinimas
15. Ilgalaikiai (3-5 metų) tikslai
Your answer
16. Penki sekantys žingsniai verslo vystyme (išvardinkite)
Your answer
Galimybės ir rizika
17. Galimybių ir rizikų įvertinimas
Your answer
Finansinis planas ir strategija
18. Siektini rezultatai, finansavimo poreikis ir investicijų grąžos dydis
Your answer
19. Planuojami rodikliai: apyvarta, kaštai, pelnas
Your answer
20. Finansavimo šaltiniai
Your answer
Duomenis pateikė (pareigos, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service