แบบประเมินคุณภาพการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่อยู่ E-mail *
Your answer
ระดับชั้น *
ชื่อรายวิชา *
Your answer
ครูประจำวิชา *
การประเมินผลการสอน *
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
อธิบายจุดประสงค์ เนื้อหา วิธีเรียน การประเมินผล
แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
เตรียมตัวสอนล่วงหน้า
ใช้สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมที่หลากหลาย
ตั้งใจในการสอน ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
ใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
ให้โอกาสนักเรียนแสดงความเห็น มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เข้าสอนตรงเวลาและครบตามชั่วโมง
มีการวัดผลสม่ำเสมอระหว่างภาคเรียน
ดูแลระเบียบวินัยในชั้นเรียน
ใช้ถ้อยคำและภาษาที่เหมาะสมขณะที่สอน
ทำบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ทำให้นักเรียนรู้จักพอประมาณมีเหตุผล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชน์ของวิชานี้
ความคิดเห็นด้านอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี. Report Abuse