Zapisy na Szkolenia


Szkolenia 2.12.2015

12.15 – 15.00 Zarządzanie sobą w czasie A2

PR i social media 207

Team Building 402a

13.15 – 15.00 Jakość Kształcenia 203

15.15 – 17.00 Przemawianie publiczne A2

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i regulaminy studiów 106

Grafika 105

15.15 - 19.00
Zarządzanie Projektem 402a

Foudraising 402b

17.15 – 19.00 autoMotywacja A2

Komunikacja 106

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question