Nova normativa en matèria de protecció de dades: aspectes clau i impacte en la gestió de les entitats socials
10 de juliol de 2018, de 18.00 a 19.30 hores
Hotel d'Entitats Girona - La Rutlla
C/ La Rutlla, 20-22
17002 Girona
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Organització *
Your answer
Càrrec que ocupes dins l'organització *
Your answer
Correu electrònic de contacte *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
DADES PERSONALS
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Confederació l’informa que les seves dades personals han estat recollides en algun dels processos de participació a actes, jornades, activitats, formacions i serveis oferts i organitzats per La Confederació, i seran incorporades al registre de seguiment d’activitats d’aquesta entitat, amb la finalitat de ser tractades per la mateixa en la seva condició de responsable de tractament, si així ho consenteix expressament, marcant les següents caselles:
Per la gestió de les comunicacions relatives a la present activitat *
Required
Per la recepció del butlletí electrònic i altres informacions d’actes, projectes, activitats i serveis de La Confederació *
Required
DRETS D'IMATGE
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, La Confederació us notifica que enregistra els actes que organitza i pot produir vídeos en qualsevol format i suport per a la seva difusió en entorns web. També realitza fotografies per reproduir en entorns web, publicacions o quaderns en suport digital i/o imprès.
Autoritzo a La Confederació a enregistrar, reproduir i publicar la meva imatge en els suports relacionats anteriorment. *
Required
____________________________________________________
Podrà exercir els dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, adreçant-se per escrit a La Confederació, Via Laietana, 54, 1r pis, 08003 Barcelona, amb núm. de CIF G-61336244 i inscrita al Registre Laboral amb núm. 977900009 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@laconfederacio.org, indicant com a Referència “Protecció de Dades”.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Patronat del Tercer Sector Social de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms